Newyddion Diwydiant

  • Gall deunydd tebyg i wlân gofio a newid siâp

    Fel y gŵyr unrhyw un sydd erioed wedi sythu eu gwalltiau, dŵr yw’r gelyn. Bydd gwallt sy'n cael ei sythu'n ofalus gan wres yn bownsio'n ôl i gyrlau y funud y mae'n cyffwrdd â dŵr. Pam? Oherwydd bod gan wallt gof siâp. Mae ei briodweddau materol yn caniatáu iddo newid siâp mewn ymateb i ysgogiadau penodol a dychwelyd ...
    Darllen mwy
  • Byddwn yn mynychu 128fed ffair Treganna ar-lein, amser yr arddangosfa yw 15fed. I 24ain.

    2. Byddwn yn mynychu 128fed ffair Treganna ar-lein, yr amser arddangos yw 15fed. I 24ain. Hydref Croeso i ymweld â'n bwth ar-lein. Bydd ein gwefan yn cael ei hysbysu unwaith y daw allan bryd hynny. Fel cyflenwr rheolaidd mewn ffair canton, rydym yn mynychu ffair canton o'r 114fed, ddwywaith y flwyddyn, bob amser ym mis Mai a Hydref yn Gu ...
    Darllen mwy